Suomen Poliisihallitus ja monopoli sai taas nenilleen – ruotsalainen rahapeliyhtiö voitti keissin 2,4 miljoonan uhkasakosta

Home » Suomen Poliisihallitus ja monopoli sai taas nenilleen – ruotsalainen rahapeliyhtiö voitti keissin 2,4 miljoonan uhkasakosta

Ruotsalaisomisteinen pörssiyhtiö Betsson Group voitti Suomen hallinto-oikeudessa keissin Poliisihallituksen kielloista ja 2,4 miljoonan uhkasakosta. Uhkasakon voimaantulon peruutusta voidaan kutsua merkittäväksi erävoitoksi, Poliisihallitus ei saakaan laittaa omaa määräystään täytäntöön.

Veikkauksen monopolia edelleen epätoivoisesti suojella yrittävä suomalainen korruptiokoneisto on saanut oikeudessa muutenkin jatkuvassa nenilleen. Vain muutama kuukausi sitten samainen hallinto-oikeus kumosi Eurosport-kanavaan kohdistuneen 800.000 euron Poliisihallituksen määräämän uhkasakon. Oikeus tuomitsi Poliisihallituksen päätöksen Euroopan unionin AV-direktiivin ja EU-tuomioistuimen oikeuskäytännön vastaisena.

Uhkasakkojen ja toinen toistaan hullunkurisimpien uhkailukirjelmien lähettely on ollut maan tapa jo vuosikymmeniä. Pitkään tämä laiton monopolijohteinen pelottelutapa toimikin ja sai monet lopettamaan täysin laillisen toimintansa sakkojen, jopa vankeuden pelossa. Nyt alkaa olla monopolin laittomat leikit leikitty ja on vihdoin myös Suomen aika siirtyä lisenssimarkkinaan Euroopan Unionin viimeisenä maana.

Päätös kokonaisuudessaan alla. Kyseessä on välipäätös ja keissin käsittely jatkuu. Maltalainen voittaa aina.

100% casino bonus 1000€ tai 100 % ilmaisveto vedonlyöntiin
5.0

100% 600€ asti ja 50 ilmaiskierrosta 

5.0

200% aina 200€ asti + 10% käteispalautus

5.0

Poliisihallitus, 20.4.2023, POL-2021-25906
Poliisihallitus on arpajaislain 62 a §:n nojalla kieltänyt yhtiötä BML Group Limited markkinoimasta rahapelejä Suomeen arpajaislain vastaisesti. Kielto koskee

1) aineistoa, jolla suoraan tai epäsuorasti edistetään rahapelien myyntiä Manner-Suomessa yhtiön rahapelisivustoilla.
Kielto käsittää Suomeen ja suomalaisiin vetoavat markkinointi-ilmaisut, suomalaisten julkisuuden henkilöiden käyttämisen rahapelien markkinoinnin mainoskasvoina suomalaisiin vetoavalla tavalla, Suomeen ja suomalaisille suunnatut podcastit, videopodcastit ja artikkelit, joiden tarkoituksena on suoraan tai epäsuorasti edistää rahapelien myyntiä Manner-Suomessa. Kieltoa noudattaakseen yhtiön tulee pidättäytyä uuden myynninedistämisaineiston julkaisusta sekä poistaa aiemmin julkaistu myynninedistämisaineisto rahapelisivustoiltaan.

2) yhtiön rahapelien Manner-Suomeen suunnattua markkinointia muilla verkkosivuilla.
Kielto käsittää yhtiön lukuun tapahtuvan markkinoinnin muiden kuin yhtiön itsensä omistamilla ja hallinnoimilla verkkosivuilla siten, että markkinoija saa taloudellista hyötyä yhtiöltä tai muulta sen lukuun. Kieltoa noudattaakseen yhtiön tulee pidättäytyä markkinointitoimista jatkossa sekä poistaa jo julkaistu markkinointimateriaali.
Kielto on voimassa 12 kuukauden ajan alkaen 30 päivän kuluttua päätöksen tiedoksisaannista.
Kiellon tehosteeksi Poliisihallitus on asettanut 2 400 000 euron uhkasakon ja määrännyt, että kieltoa on noudatettava uhalla, että Poliisihallitus tuomitsee asetetun uhkasakon maksettavaksi.

Lisäksi yhtiö on päätetty merkitä kiellon voimassaolon alkaessa Poliisihallituksen pitämään yleisessä tietoverkossa saatavilla olevaan luetteloon sellaisista rahapelin toimeenpanijoista, jotka markkinoivat rahapelejä 62 §:n 2 momentin 1 kohdan vastaisesti ja joiden rahapelin toimeenpanon Poliisihallitus on 62 a §:n nojalla kieltänyt
valituksessa esitetyt vaatimukset. Yhtiö on valittanut päätöksestä ja vaatinut muun ohella päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä.

Hallinto-oikeuden ratkaisu
Muutoksenhaku
Hallinto-oikeus kieltää valituksenalaisen päätöksen täytäntöönpanon siihen asti, kun hallinto-oikeus on ratkaissut asiaa koskevan valituksen tai sitä ennen toisin määrää.

Perustelut
Valituksenalaista päätöstä ei ole perusteltua panna täytäntöön asian käsittelyn tässä vaiheessa.
Hallinto-oikeus antaa päätöksen valitusasiassa myöhemmin.

Sovelletut oikeusohjeet
Arpajaislaki 66 §
Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 123 § 1 mom
Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet
Taina Hakkarainen (t), Hanna Lähdeniemi ja Maarit Mallinson.

© Copyright 2023 Mummorulla.com